این رقص نه از روی غنا و هیجان است
چرخیدنِ پیری ست که جانش نگران است

آمد وسط معرکه ی درد که گوید
پیرم من و امروز دلم با تو جوان است

یک عمر به اسباب طبابت به تو پرداخت
امروز به این شیوه، طبیب دگران است

(گزیده‌ای از شعر ولی پاشا زانوسی)

🔹 روایت‌هایی ادبی از زبان مشترک امروز میان انسان‌ها در پنج فصل:

  • داستان
  • داستانک
  • روایت
  • شعر
  • طنز

🔹 در ابتدای این کتاب نیز همانند سایر کتاب‌های الکترونیکی کروناروایت، فیلم‌ یادبودنویسی چهره‌های جامعه پزشکی بر تابلوی یادبود کروناروایت و همچنین روایت مدیران سازمان نظام پزشکی از مقابله با کرونا به نمایش درآمده است.

🔹برای دریافت نسخه Epub3 کتاب‌های کروناروایت مراجعه کنید به:
📎 store.scinito.com