فروشگاه

این فروشگاهِ کتاب، وب‌سایتی چند زبانه است و به طورکامل از زبان‌هایی با فرمت نوشتاریِ راست به چپ و چپ به راست پشتیبانی می‌کند. از طرفی، این فروشگاه به کاربران، امکان دسترسی به مخزنی سازمان‌دهی‌شده از انواع کتاب را می‌دهد و از طرف دیگر به مولفین اجازه‌ی عرضه و فروش کتاب‌ها و جزوات آموزشی و به ناشرین اجازه‌ی انتشارکتاب‌هایی با فرمت دیجیتالی را می‌دهد که در کنار آن، ناشرین می‌توانند از قابلیت‌های تجاری فروشگاه برای انجام کسب وکار خود استفاده کنند.