شاخص CiteScore جدید برای ارزیابی ژورنال‌های پایگاه‌ داده اسکوپوس منتشر شد

زمان مطالعه: 3 دقیقه

📑 آخرین ارزیابی الزویر از نزدیک به 26000 نشریه علمی پژوهشی برای مشترکین Scopus و همچنین غیر مشترکین در دسترس است.

با دسترسی به CiteScore ده سال اخیر، محققان می‌توانند از CiteScore برای تعیین ژورنال مورد نظر برای انتشار، نمایش تحقیقات خود و شناسایی عناوین سریالی برای خواندن کمک بگیرند. در 12 ماه گذشته 4369 عنوان ژورنال، CiteScore Percentile خود را 50 درصد یا بیشتر بهبود داده‌اند. ژورنال مورد علاقه شما می‌تواند در میان آنها باشد.

متدولوژی CiteScore نشان‌دهنده تاثیر استنادی همکاری‌های مبتنی بر پژوهش‌های منتشر شده در ژورنال‌ها با ثبات و پایداری بیشتر در بازه‌های زمانی محاسبه شده است. همچنین جامع، جاری، شفاف و رایگان باقی می‌ماند.

🔹 جامع:  CiteScore برای همه عناوین سریالی در دسترس است، نه فقط برای ژورنال‌ها. بیش از 26000 ژورنال در متدولوژی گنجانده شده است – 13000 بیشتر از ژورنال‌هایی که Impact Factor دریافت کرده‌اند.  دو برابر ژورنال‌های دارای Impact Factor

🔹 جاری: CiteScore Tracker ماهانه به‌روز می‌شود. عناوین جدید در Scopus معمولاً معیارهای CiteScore را یک سال پس از قرار گرفتن در Scopus دارند. این یک ویژگی محبوب است، خصوصاً در میان سردبیران و ناشران.

🔹 شفاف، ساده و قابل فهم: توانایی دسترسی به مقالات و ارجاعات، شفافیت را در مقایسه با Impact Factor ژورنال‌ها فراهم می‌کند.

🔹 رایگان: دسترسی بدون محدودیت به CiteScore (هم برای مشترکان Scopus و هم برای غیر مشترکان)

🔰 ناشرین بیشتری CiteScore را پذیرفته‌اند.

بیش از یک سوم ژورنال‌های دارای CiteScore، اکنون مقدار سالانه CiteScore را در صفحه اصلی خود نشان می‌دهند. طی سال گذشته ناشران بزرگی مانند Taylor & Francis (بیش از 2000 عنوان)، Frontiers (50 ژورنال)، Oxford University Press (339 ژورنال)، Emerald Publishing (484 ژورنال)، Copernicus Publications (37 ژورنال)، KeAi publishing, MDPI (282 ژورنال)، SAGE (بیش از 1000 ژورنال)، Walter de Gruyter (بیش 900 ژورنال)، Hindawi (180 ژورنال) و ناشرین کوچکتر CiteScore را در صفحه اصلی ژورنال برای برجسته کردن تاثیر استناد ژورنال‌هایشان به عنوان بخشی از معیارهای مختلف نمایش داده‌اند.

🔰تعداد فزاینده‌ای از عناوین اکنون دارای CiteScore هستند

25990 عنوان فعال شامل 330 discipline در CiteScore 2020 گنجانده شده است. افزایش 3 درصدی تعداد عناوین نسبت به سال 2019 وجود داشته است. CiteScore 2020 شامل موارد زیر است:

  • 24,900 journals
  • 212 Trade journals
  • 728 book series
  • 150 conference proceedings series

🔰 مطابق با مانیفست DORA و Leiden است

از زمان آخرین انتشار CiteScore، الزویر DORA و مانیفست لایدن را امضاء کرده است. CiteScore جدید (تغییر در متدولوژی) با اصول منعکس شده توسط اعلامیه مطابقت دارد. برای مثال:

در اصل 10 مانیفست لایدن آمده است که شاخص‌ها باید مورد بررسی دقیق و مرتب قرار بگیرند. CiteScore در سال 2016 راه‌اندازی شد و تا سال 2020، ما آن را بر اساس نظرات متخصصین و بازخورد کاربران اصلاح کردیم.

اصل 4 می‌گوید که جمع آوری داده‌ها و فرآیندهای تحلیلی باید باز، شفاف و ساده باشد. آخرین نسخه CiteScore شفاف است و متدولوژی کاملا در دسترس است.

اصل 5 می‌گوید که موارد ارزیابی شده باید اجازه تایید داده‌ها و آنالیز را داشته باشند و به همین ترتیب داده‌های ارزیابی شده بدون نیاز به اشتراک در Scopus برای اهداف تصدیق و تایید، آزادانه در دسترس هستند.

0
دیدگاه شما برای ما ارزشمند است، دیدگاه بگذارید.x