سازمانهای دولتی و خصوصی

برخی از موسسات و سازمان ها در بخش دولتی و یا خصوصی نیز می توانند از قابلیت های ساینیتو بوک استفاده نمایند. معمولا این موسسات به جز منابعی که به صورت کتاب و یا نشریه هستند، مستندات زیادی چون دفترچه های راهنما، دستورالعمل های کاری و یا گزارشات را تهیه و انتشار می دهند که در بستر ساینیتو بوک براحتی انجام آن امکان پذیر است. در همین راستا، هر سازمانی که در حال فعالیت در زمینه های چاپِ اسناد، دفترچه های راهنما، گزارشات و غیره باشد هم می‌تواند به طور کامل از پلتفرم ساینیتو بوک استفاده کند.

در مراکز تحقیقاتی و دانشکده ‌های زیر مجموعه ‌ی این سازمان‌ ها نیز ساینیتو ریسرچ می‌ تواند به کمک پژوهشگرانی بیاید که مترصد استفاده از داده ‌های ارزشمند، توصیه ‌ها و پیشنهادات دقیق این محصول پژوهشی برای پیشبرد روند تحقیقات و توسعه ‌ی دانش سازمانی خود هستند.

اکشن باتن